Obec Kostěnice
oficiální webová prezentace
Archiv aktualit

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Kostěnicích, které se koná ve čtvrtek 27. června od 19:00 hodin v salonku kulturního domu. 

Program:
1) zahájení
2) volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) kontrola usnesení z posledního zastupitelstva
4) zpráva o činnosti z rady obce
5) úprava rozpočtu
6) projednání závěrečného účtu, účetní závěrky MŠ a obce Kostěnice, zprávy o přezkoumání hospodaření obce
7) projednání navýšení kapacity v MŠ
8) projednání změny územního plánu č. 1
9) projednání žádosti o příspěvek pro Linku bezpečí  
10) různé – kanalizace ….
11) diskuze
12) usnesení
13) závěr

Zveřejněno 20.06.2019 - Zobrazit celý článek

 

Pálení čarodejnic v Kostěnicích

dne 30.4.2019 v 17:30 hod. zahájí průvod svou cestu od KD Kostěnice. Na horním prostranství (louka nad bytovkami) na Vás čekají různé soutěže pro děti, opékání buřtů a pálení Kostěnické čarodejnice. 

Srdečně Vás zvou obec Kostěnice, Tj. Sokol Kostěnice a SDH Kostěnice


Zveřejněno 26.04.2019 - Zobrazit celý článek

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Kostěnicích, které se koná v úterý 16. dubna od 18:30 hodin v salonku kulturního domu.

Program:
1) zahájení
2) volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) kontrola usnesení z posledního zastupitelstva
4) zpráva o činnosti z rady obce
5) výběr nového nájemce do obecní hospody a bytu
6) různé
7) diskuze
8) usnesení
9) závěr

Zveřejněno 09.04.2019 - Zobrazit celý článek

SDH Kostěnice Vás srdečně zve na 4. ročník 
Hasičsko gulášového klání

1. června 2019
Více v přiloženém plakátu

Zveřejněno 06.04.2019 - Zobrazit celý článek

Výluky a omezení v provozu v dubnu letošního roku


Více po rozkliknutí letáků.

Zveřejněno 25.03.2019 - Zobrazit celý článek

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Kostěnicích, které se koná ve čtvrtek 21. března od 18:30 hodin v salonku kulturního domu.

Program:
1) zahájení
2) volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) kontrola usnesení z posledního zastupitelstva
4) zpráva o činnosti z rady obce
5) úprava rozpočtu
6) bezúplatný převod pozemků p.č. 621/6 v k.ú. Kostěnice, pozemku p.č. 586/3 k.ú. Hostovice, oba pozemky jsou zastavěny komunikací (správa a údržba silnic).
7) projednání inventur, plánu účetních odpisů
8) projednání dofinancování dopravního automobilu pro SDH Kostěnice
9) obnova zeleně v obci na základě žádostí od občanů
10) informace – projekt kanalizace, veřejné osvětlení, pronájem obecní hospody a bytu, různé
11) diskuze
12) usnesení
13) závěr

Zveřejněno 14.03.2019 - Zobrazit celý článek

Výluky a omezení v provozu

Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že v uvedeném termínu proběhnou denní výluky jedné traťové koleje na trati č. 010 v úseku Pardubice hl.n. - Kostěnice. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením: Datum konání: dne 2. a 3. března 2019, vždy od 8:00 hod. do 15:00 hod.

Více v přiloženém plakátu.

Zveřejněno 22.02.2019 - Zobrazit celý článek

DĚTSKÝ KARNEVAL
neděle 24.2.2019

od 15,30 hod., v KD Kostěnice
srdečně Vás zve TJ Sokol Kostěnice, č.o.s.

 

Zveřejněno 13.02.2019 - Zobrazit celý článek

Příměstský tábor Dříteč 2019

Místo :

Golf resort Kunětická hora a přilehelé okolí

Pořádá :
Zdraví a sportovní aktivity, spolek (Grand Prix Dříteč, Školní atletický klub, atd..)

Určeno pro :
Děti I. a II. stupně ZŠ rodičů s trvalým bydlištěm nebo zaměstnáním v obcích uvedených na plakátu

Pro více informací rozklikněte plakát. 

Zveřejněno 08.02.2019 - Zobrazit celý článek

Mariášový turnaj ve stylu zabijačkových hodů 

Pro zobrazení výsledků z posledního ročníku klikněte zde, nebo přejděte do sekce Občan / Firma - Organizace - Bivoj.

Zveřejněno 21.01.2019 - Zobrazit celý článek

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Kostěnicích, které se koná ve čtvrtek 13. prosince od 18:30 hodin v salonku kulturního domu.

Program:
1) zahájení
2) volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) kontrola usnesení z posledního zastupitelstva
4) zpráva o činnosti z rady obce
5) úprava rozpočtu
6) rozpočet, rozpočtový výhled obce a rozpočet, rozpočtový výhled mateřské školy na rok 2019
7) prodej části pozemků z p.č. 632, který je oddělený geometrickým plánem číslo 442b-703/2018 nově vzniklý pozemek p.č. 632/2 v k.ú. Kostěnice
8) projednání kácení stromů (vyvěšeno ve vývěsce), které je nutno pokácet před stavbou kanalizace
9) projednání nájemného v obecní hospodě
10) různé
11) diskuze
12) usnesení
13) závěr

Zveřejněno 05.12.2018 - Zobrazit celý článek

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Kostěnicích, které se koná ve čtvrtek 22. listopadu od 18:00 hodin v salonku kulturního domu. 

Program:
1) zahájení
2) volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) projednání převodu investorství mezi VAK Pardubice a Obci Kostěnice ve věci splaškové kanalizace
4) diskuze
5) závěr        

Zveřejněno 15.11.2018 - Zobrazit celý článek

Pozvánka na veřejné ustavující zasedání obecního zastupitelstva v Kostěnicích, které se koná ve čtvrtek 1. listopadu v 19:00 hodin v Kulturním domě Kostěnice.

Program : 
1) zahájení
2) složení slibu
3) volba členů návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4) schválení jednacího a volebního řádu pro ustavující zasedání
5) volba starosty
6) volba místostarosty, členů rady a předsedů výborů
7) schválení odměňování zastupitelů
8) pověření starosty a místostarosty k zastupování obce na valných hromadách
9) usnesení
10) závěr

Zveřejněno 23.10.2018 - Zobrazit celý článek

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Kostěnicích, které se koná ve čtvrtek 4. října od 19:00 hodin v salonku kulturního domu. 

Program:
1) zahájení
2) volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) projednání smluv ve věci přípojek na kanalizaci
4) diskuze
5) závěr

Zveřejněno 27.09.2018 - Zobrazit celý článek

UPOZORNĚNÍ  

Dle usnesení zastupitelsta č. 4/2016 zajistí obec na své náklady pro všechny nemovitosti v obci projektovou dokumentaci a územní rozhodnutí na kanalizační přípojku.

 

Pro splnění tohoto závazku je nezbytné uzavření smlouvy o zajištění této činnosti. U některých objektů (tam, kde bude tlaková kanalizace) je nutné i uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti . Na webových stránkách obce ( www.kostenice.cz ) v sekci kanalizace, nebo fyzicky přímo na na obecním úřadě, jsou umístěny dva návrhy smluv na projektovou dokumentaci – přípojky.

 

První smlouva se týká všech projektovaných nemovitostí - smlouva na přípojky bez sousedů.

 

Druhá se týká těch, kteří budou, mít na pozemku umístěnou tlakovou kanalizaci a čerpačku – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

 

Tímto Vás žádáme o prostudování těchto smluv a případné připomínky doručit na obecní úřad nebo emailem obec@kostenice.cz do 1.10.2018. Následně smlouvy budou projednány na zasedání obecního zastupitelstva.

Dokumenty jsou přiloženy na
Úřední deska - sekce Kanalizace

Zveřejněno 21.09.2018 - Zobrazit celý článek

Klasické / Mobilní zobrazení