Obec Kostěnice
oficiální webová prezentace

Obecní úřad - Územní plán

Textová část (čistopis) - Stáhnout

Vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace)
Z hlediska vlivů na životní prostředí - Stáhnout

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - Stáhnout

Výkresy - Stáhnout


Klasické / Mobilní zobrazení