DOPIS JEŽÍŠKOVI
Dne 30.11.2019
1. adventní víkend

Program:
16:30
Rozsvěcení stromečku u kapličky

Následně
Jarmark + adventní posezení

Zveřejněno 11.11.2019 - Zobrazit celý článek

010 (Praha -) Kolín – Česká Třebová PARDUBICE HL.N. - KOSTĚNICE

Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že v uvedeném termínu proběhnou denní výluky jedné traťové koleje na trati č. 010 v úseku Pardubice hl.n. - Kostěnice.

 Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením: viz. plakát

 

Zveřejněno 03.11.2019 - Zobrazit celý článek

Pozvání Vážení milovníci vín, přijměte naše srdečné pozvání na ochutnávku, která proběhne v sobotu 23. listopadu 2019 od 18,30 hodin v kostěnickém kulturním domě.

Více v plakátu.

Zveřejněno 19.10.2019 - Zobrazit celý článek

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Kostěnicích, které se koná ve čtvrtek 26. září od 18:30 hodin v salonku kulturního domu.

Program:
1) zahájení
2) volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) kontrola usnesení z posledního zastupitelstva
4) zpráva o činnosti z rady obce
5) úprava rozpočtu
6) projednání plochy pro manipulaci s odpady – ALBA WASTE
7) projednání pronájmu – prodeje pozemku p.č. 125/1 v k.ú. Kostěnice
8) projednání podání žádosti o dotaci z POV Pardubického kraje
9) projednání žádosti o příspěvek pro Základní školu – Svítání
10) různé – kanalizace, informační systém pro občany ….
11) diskuze
12) usnesení
13) závěr

Zveřejněno 18.09.2019 - Zobrazit celý článek

Povinné "čipování" psů!
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.

 

Pro více informací, přejděte na stránky Státní veterinární správy

Zveřejněno 14.09.2019 - Zobrazit celý článek

Bezpečnostní desatero

Vážení obyvatelé rodinných domů, bytů, oslovujeme Vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domácnostech, které mají tragické následky. Každý rok dochází k více než tisícovce požárů v obytných budovách, kde umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny. 

    

Pro více informací rozklikněte obrázky. 

Zveřejněno 29.08.2019 - Zobrazit celý článek

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Kostěnicích, které se koná ve čtvrtek 27. června od 19:00 hodin v salonku kulturního domu. 

Program:
1) zahájení
2) volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) kontrola usnesení z posledního zastupitelstva
4) zpráva o činnosti z rady obce
5) úprava rozpočtu
6) projednání závěrečného účtu, účetní závěrky MŠ a obce Kostěnice, zprávy o přezkoumání hospodaření obce
7) projednání navýšení kapacity v MŠ
8) projednání změny územního plánu č. 1
9) projednání žádosti o příspěvek pro Linku bezpečí  
10) různé – kanalizace ….
11) diskuze
12) usnesení
13) závěr

Zveřejněno 20.06.2019 - Zobrazit celý článek

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Kostěnicích, které se koná v úterý 16. dubna od 18:30 hodin v salonku kulturního domu.

Program:
1) zahájení
2) volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) kontrola usnesení z posledního zastupitelstva
4) zpráva o činnosti z rady obce
5) výběr nového nájemce do obecní hospody a bytu
6) různé
7) diskuze
8) usnesení
9) závěr

Zveřejněno 09.04.2019 - Zobrazit celý článek

Výluky a omezení v provozu v dubnu letošního roku


Více po rozkliknutí letáků.

Zveřejněno 25.03.2019 - Zobrazit celý článek

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Kostěnicích, které se koná ve čtvrtek 21. března od 18:30 hodin v salonku kulturního domu.

Program:
1) zahájení
2) volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) kontrola usnesení z posledního zastupitelstva
4) zpráva o činnosti z rady obce
5) úprava rozpočtu
6) bezúplatný převod pozemků p.č. 621/6 v k.ú. Kostěnice, pozemku p.č. 586/3 k.ú. Hostovice, oba pozemky jsou zastavěny komunikací (správa a údržba silnic).
7) projednání inventur, plánu účetních odpisů
8) projednání dofinancování dopravního automobilu pro SDH Kostěnice
9) obnova zeleně v obci na základě žádostí od občanů
10) informace – projekt kanalizace, veřejné osvětlení, pronájem obecní hospody a bytu, různé
11) diskuze
12) usnesení
13) závěr

Zveřejněno 14.03.2019 - Zobrazit celý článek

Výluky a omezení v provozu

Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že v uvedeném termínu proběhnou denní výluky jedné traťové koleje na trati č. 010 v úseku Pardubice hl.n. - Kostěnice. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením: Datum konání: dne 2. a 3. března 2019, vždy od 8:00 hod. do 15:00 hod.

Více v přiloženém plakátu.

Zveřejněno 22.02.2019 - Zobrazit celý článek

DĚTSKÝ KARNEVAL
neděle 24.2.2019

od 15,30 hod., v KD Kostěnice
srdečně Vás zve TJ Sokol Kostěnice, č.o.s.

 

Zveřejněno 13.02.2019 - Zobrazit celý článek

Příměstský tábor Dříteč 2019

Místo :

Golf resort Kunětická hora a přilehelé okolí

Pořádá :
Zdraví a sportovní aktivity, spolek (Grand Prix Dříteč, Školní atletický klub, atd..)

Určeno pro :
Děti I. a II. stupně ZŠ rodičů s trvalým bydlištěm nebo zaměstnáním v obcích uvedených na plakátu

Pro více informací rozklikněte plakát. 

Zveřejněno 08.02.2019 - Zobrazit celý článek

Mariášový turnaj ve stylu zabijačkových hodů 

Pro zobrazení výsledků z posledního ročníku klikněte zde, nebo přejděte do sekce Občan / Firma - Organizace - Bivoj.

Zveřejněno 21.01.2019 - Zobrazit celý článek

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Kostěnicích, které se koná ve čtvrtek 13. prosince od 18:30 hodin v salonku kulturního domu.

Program:
1) zahájení
2) volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) kontrola usnesení z posledního zastupitelstva
4) zpráva o činnosti z rady obce
5) úprava rozpočtu
6) rozpočet, rozpočtový výhled obce a rozpočet, rozpočtový výhled mateřské školy na rok 2019
7) prodej části pozemků z p.č. 632, který je oddělený geometrickým plánem číslo 442b-703/2018 nově vzniklý pozemek p.č. 632/2 v k.ú. Kostěnice
8) projednání kácení stromů (vyvěšeno ve vývěsce), které je nutno pokácet před stavbou kanalizace
9) projednání nájemného v obecní hospodě
10) různé
11) diskuze
12) usnesení
13) závěr

Zveřejněno 05.12.2018 - Zobrazit celý článek


Hlavní menu
Obecní úřad - knihovna - mateřská školka - občan / firma - sdh

Webová prezentace
Nový vzhled vytvořen v roce 2016


Počet návštev : Aktuálně online :

Obec Kostěnice
Oficiální prezentace


www.kostenice.cz
obec@kostenice.cz