Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se koná dne 20.9.2018. 

Pro více informací klikněte zde.

Zveřejněno 11.09.2018 - Zobrazit celý článek

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Kostěnicích, které se koná ve čtvrtek 21. června od 19:00 hodin v salonku kulturního domu.

Program zobrazíte rozkliknutím celého článku. 

Zveřejněno 14.06.2018 - Zobrazit celý článek

Obec ZÁJEZDEC si Vás dovoluje touto cestou pozvat na 

700. výročí první doložené písemné zmínky o Zájezdci

Více informací zobrazíte rozkliknutím plakátu. 

Zveřejněno 04.06.2018 - Zobrazit celý článek

Pozvánka na veřejné zasedání
obecního zastupitelstva v Kostěnicích, které se koná  ve čtvrtek 22. března od 18:00 hodin v sále kulturního domu.

Program:    
1) zahájení
2) volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) projednání podané petice ve věci obnovy zeleně (kácení stromů a výsadby) na pozemku p.č. 436 v k.ú. Kostěnice – naproti hornímu křížku 
4) diskuze
5) usnesení
6) závěr

Zveřejněno 14.03.2018 - Zobrazit celý článek

Pozvánka na veřejné zasedání
obecního zastupitelstva v Kostěnicích, které se koná mimořádně v pondělí 19. února od 18:00 hodin v salonku kulturního domu.

Program:
1) zahájení
2) volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) hospodaření Lesního družstva – host – ředitel společnosti 
4) kontrola usnesení z posledního zastupitelstva 
5) zpráva o činnosti z rad
6) úprava rozpočtu
7) projednání inventur, plánu účetních odpisů
8) projednání změny územního plánu č.1
9) různé  
10) diskuze
11) usnesení
12) závěr

Zveřejněno 09.02.2018 - Zobrazit celý článek

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Kostěnicích, které se koná ve čtvrtek 14. prosince od 18:00 hodin v salonku kulturního domu.

Program:
1) zahájení
2) volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) kontrola usnesení z posledního zastupitelstva
4) zpráva o činnosti z rad
5) úprava rozpočtu
6) projednání pověření rady obce k přijímání dotací ze státního rozpočtu
7) projednání rozpočtu obce na rok 2018
8) různé
9) diskuze
10) usnesení
11) závěr

Zveřejněno 06.12.2017 - Zobrazit celý článek

Pozvánka na veřejné zasedání na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Kostěnicích, které se koná ve čtvrtek 5. října od 18:30 hodin v salonku kulturního domu.

Program:

1) zahájení
2) volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) kontrola usnesení z posledního zastupitelstva
4) zpráva o činnosti z rad
5) projednání záměru prodeje pozemku p.č. 115/26 v k.ú. Kostěnice
6) projednání nákupu pozemků
7) projednání prodloužení nájemní smlouvy s Lesním družstvem Vysoké Chvojno
8) úprava rozpočtu
9) projednání změny projektu na výstavbu splaškové kanalizace
10) různé
11) diskuze
12) usnesení
13) závěr

Zveřejněno 26.09.2017 - Zobrazit celý článek

na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Kostěnicích, které se koná ve čtvrtek 10. srpna od 19:00 hodin v salonku kulturního domu.

Program:
1) zahájení
2) volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) kontrola usnesení z posledního zastupitelstva
4) zpráva o činnosti z rad
5) projednání dohody a vyhlášky o školském obvodě.
6) projednání možného odprodeje pozemku pro ALBA WASTE
7) projednání nákupu stolů a židlí do KD
8) úprava rozpočtu
9) různé
10) diskuze
11) usnesení
12) závěr

Zveřejněno 03.08.2017 - Zobrazit celý článek

Mateřská škola Kostěnice

přijme na částečný úvazek ( 0,75 ) asistenta pedagoga. Nástup k 1.9.2017, požadované vzdělání dle § 20 Zákona o pedagogických pracovnících. Bližší informace u ředitelky školy , tel.466950140, e-mail : skolka.kostenice@quick.cz.

Zveřejněno 16.05.2017 - Zobrazit celý článek

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Kostěnicích, které se koná v pondělí 22. května od 19:00 hodin v salonku kulturního domu.

Program:
1) zahájení
2) volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) kontrola usnesení z posledního zastupitelstva
4) zpráva o činnosti z rad
5) projednání závěrečného účtu, účetní závěrky mateřské školy a obce Kostěnice.
6) projednání výsledku přezkoumání hospodaření obce
7) úprava rozpočtu
8) projednání navýšení kapacity mateřské školy
9) projednání opravy podlahy v kulturním domě
10) různé
11) diskuze
12) usnesení
13) závěr

Zveřejněno 15.05.2017 - Zobrazit celý článek

Výlukový jízdní řád platný ve dnech 13. a 14. května 2017,
vždy od 8:30 hod. do 16:30 hod.

Více informací viz leták.

Zveřejněno 28.04.2017 - Zobrazit celý článek

Komunální odpad
Obecní úřad v rámci svozu komunálního odpadu přistaví velkoobjemový kontejner v sobotu 22.dubna 2017 k obecnímu úřadu v době od 7,00 do 11,00 hod. Do kontejneru patří velkoobjemový domovní odpad ( koberce, křesla…………..) Dále bude proveden sběr nebezpečného a elekktro odpadu ( pneumatiky, lednice, baterie …….)

Zveřejněno 07.04.2017 - Zobrazit celý článek

Výlukový jízdní řád platný ve dnech 3. a 4. dubna 2017,
vždy od 8:30 hod. do 20:30 hod.

Více informací viz leták.

Zveřejněno 21.03.2017 - Zobrazit celý článek

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Kostěnicích, které se koná ve čtvrtek 23.března od 18:30 hodin v salonku kulturního domu.

Program:
1) zahájení
2) volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) kontrola usnesení z posledního zastupitelstva
4) zpráva o činnosti z rad
5) projednání nákupu pozemků zastavěných chodníkem od SŽDC
6) projednání obnovy zeleně
7) úprava rozpočtu
8) projednání obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
9) různé
10) diskuze
11) usnesení
12) závěr

Zveřejněno 16.03.2017 - Zobrazit celý článek

PARDUBICE HL.N. - KOSTĚNICE
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že v uvedeném termínu proběhne denní výluka jedné traťové koleje na trati č. 010 v úseku Pardubice hl.n. - Kostěnice. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením: Viz leták

Zveřejněno 20.02.2017 - Zobrazit celý článek


Hlavní menu
Obecní úřad - knihovna - mateřská školka - občan / firma - sdh

Webová prezentace
Nový vzhled vytvořen v roce 2016


Počet návštev : Aktuálně online :

Obec Kostěnice
Oficiální prezentace


www.kostenice.cz
obec@kostenice.cz