• Středa
 • 21.02.2024 04:57
 • Lenka
 • Hlavní stránka
Logo

Pro další akce stiskněte "Archiv"

AKCE / NOVINKY ARCHIV

Ples svazku obcí Loučná - 2024
Ples svazku obcí Loučná - 2024
 23.02.2024
Kostěnické hrátky
s hasičátky
Kostěnické hrátky<br>s hasičátky
 24.02.2024
Drůbežárna Mírovka
Nabídka drůbeže
Drůbežárna Mírovka<br>Nabídka drůbeže
 28.02.2024
Květinový bál
obce Spojil
Květinový bál<br>obce Spojil
 01.03.2024

ZPRÁVY

Poplatky za odpady a psy 2024Ostatní
Od 1.2. do 29.2.2024 probíhá výběr poplatků za odpady a psy pro rok 2024. Odpady: 700 Kč/osobu. Psi: 100 Kč/první pes; 150 Kč/každý další pes. Preferována je platba převodem na účet: 7528561/0100. Variabilní symbol číslo popisné, do zprávy příjmení poplatníka.

 • 17:26 26.01.2024

Uzávěra silnice na DašiceVarování
EDIT 21.12.2023
Uzávěra je prodloužena do 30.9.2024. Vyhláška z 20.12.2023

EDIT 2.1.2023
Uzávěra bude pokračovat po celý rok 2023. Příslušná vyhláška

Od 8.8. do 31.12. 2022 bude uzavřena silnice Kostěnice - Dašice. Důvodem je výstavba obchvatu Dašic.

Veřejná vyhláška MMP k této záležitosti.

Dle bodu č.8 této vyhlášky (podmínka obce Kostěnice) bude po dobu výstavby umožněn průjezd cyklistů a průchod chodců.

 • 13:08 22.12.2023

Dopis hejtmana-zdravotnictvíVarování

Dle žádosti hejtmena zveřejňujeme jeho dopis k aktuální situaci ve zdravotnictví v našem kraji.


 • 11:57 02.12.2023

Dětská skupina ZminnýOstatní
Starostka města Dašice Vás dopisem prosí o vyplnění dotazníku ke zjištění zájmu o zřízení Dětské skupiny v místní části Zminný.

 • 13:04 16.11.2023

VAROVÁNÍ-podvodné SMS a emailyVarování

Ministerstvo práce a sociálních věcí nás požádalo o zveřejnění varování před podvodnými praktikami - falešné SMS a emaily tvářící se jako informace od státu. Přečtěte si leták a dopis od MPSV.


 • 13:03 10.11.2023

Od roku 2023 internet po opticeOstatní
Stavba optické sítě v naší obci se přiblížila ke svému závěru. Ke konci roku 2022 probíhá její proměřování a následně obec tuto stavbu převezme. Poté bude možné její zprovoznění. Toto se předpokládá v prvních týdnech roku 2023. Budete si tedy moci ve Vašich domácnostech zařídit přechod připojení k internetu z bezdrátového na optický. Zájem o poskytování služeb optického internetu v naší obci aktuálně vyjádřily firmy Edera a Tlapnet. Na odkazech je k dispozici jejich inzerce včetně kontaktních informací.

 • 12:58 31.12.2022

AUTOMATICKÝ EXTERNÍ DEFIBRILÁTOROstatní
Od 14.10.2022 je na budově kulturního domu umístěn automatický externí defibrilátor. Je umístěn na boční stěně vedle vchodu do KD ze strany od dětského hřiště. Jeho provoz je již spuštěn. Defibrilátor získala obec Kostěnice za dotační podpory Pardubického kraje. Samotné  použití je koncipováno jednoduše tak, aby ho zvládla i laická veřejnost.

FOTO 1, FOTO 2, Instruktážní video


 • 14:52 26.10.2022

Připojování ke kanalizaciOstatní
Stavba hlavního řádu kanalizace je již zkolaudována včetně nabytí právní moci. Připojení ke kanalizaci je již možné fyzicky provádět. Je nutné sepsat novou smlouvu mezi odběratelem a společností VaK Pardubice, a.s. K tomuto slouží formulář: Podklad pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Zároveň je nutné dodat zákres trasy přípojky včetně fotodokumentace z průběhu realizace. Kontaktní osoba za společnost VaK je pan Zběhlík tel. 727 890 748. Pokud odebíráte studenou vodu ze studny (i když pouze částečně), pak se množství odváděné odpadní vody stanoví podle směrných čísel roční potřeby vody. K tomuto slouží formulář Stanovení spotřeby vody. Oba formuláře jsou k dispozici i na obecním úřadě – je možné je zde i odevzdat.

EDIT: Stačí vždy jen jeden formulář - buď pro studnu, nebo jen pro vodoměr.
_

 • 14:25 14.12.2021

GALERIE

Kostěnický půlmaraton 2020
Kostěnický půlmaraton 2020
 05.08.2020
Otevíraní silnice 31.10.2021
Otevíraní silnice 31.10.2021
 08.12.2021
Hasiči 140 let
Hasiči 140 let
 10.11.2022
Tábor 2022-Cesta kolem světa
Tábor 2022-Cesta kolem světa
 10.11.2022

KOSTĚNICKÉ NOVINY 2021/4

INFORMACE K PROJEKTU „SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KOSTĚNICE“ - 12/2021  
A je to tady, máme hotovo! Největší stavba naší obce v její historii prošla úspěšně kolaudací! Slavnostního ukončení spojeného se společensko-sportovní akcí jste se mohli zúčastnit již na konci října – samotná kolaudační prohlídka pak proběhla 5.listopadu, kolaudační souhlas byl vydán 30.listopadu a právní moci nabyl dne 1.12.2021. Povedlo se zdárně překonat všechny problémy, které v průběhu stavby vznikly. Jsou také opraveny všechny závady, které odhalily zkoušky systému. Máme i kompletně nové povrchy na našich silnicích II.třídy, což je určitě příjemný bonus a významně to vylepšuje celkový dojem z výsledku této stavby. Děkujeme všem za trpělivost a pochopení v průběhu celé stavby – víme, že často to pro naše občany nebylo jednoduché. Od jara se můžeme těšit na to, že naše vesnice bude zase tak hezká, jak jsme byli vždy zvyklí.
Hlavní řád kanalizace je již funkční a nyní již tedy můžete uzavírat smlouvy s provozovatelem, tzn. společností VaK Pardubice a Vaše přípojky k hlavnímu řadu kanalizačního systému napojovat. Formuláře pro uzavření smlouvy jsou k vyzvednutí na obecním úřadě anebo ke stažení na obecních stránkách. Vyplněné formuláře můžete odevzdat zpět na obecní úřad - nebo na středisko společnosti VaK v Holicích. Ale není žádný tlak na okamžité provedení tohoto kroku. V zimním období se do toho určitě většině občanů nebude chtít – hlavní boom tedy očekáváme s oteplením v jarních měsících.
Celá stavba Splaškové kanalizace pod investorstvím naší obce stála zhruba 61,3 mil. Kč – z toho cca 32,2 mil. Kč činila dotace z ministerstva zemědělství, 4,3 mil. Kč přispěl Pardubický kraj a zbývající část byla hrazena z prostředků obce – částečně úvěrem ve výši 20,- mil. Kč a zbytek z vlastních prostředků. Společnost VaK Pardubice nám přispěla tím, že převzala do investorství celý výtlak mezi Kostěnicemi a Dašicemi – zhruba ve výši 4,0 mil. Kč. Zbývá nám ještě dokončit větev hlavního řadu pro ulici „Dlážděná“. S tímto úsekem se v době přípravy dotačního projektu ještě nemohlo počítat - jeho realizace je v plánu pro příští rok.
Existence splaškové kanalizace významně pozvedá úroveň bydlení v naší obci. Připojit se k ní je nejjednodušším způsobem, jak likvidovat odpadní vody v souladu se zákonem a zároveň na úrovni 21. století. Doufáme, že to jako občané vnímáte stejně a v příštím roce se Vás k systému připojí co nejvíce – ideálně všichni :).

 • 01.01.2022

KOSTĚNICKÉ NOVINY 2022/3

OSLAVA 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH KOSTĚNICE  
V sobotu 18. 6. 2022 jsme společně oslavili již 140 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Kostěnicích. Roku 1882 předcházela tomuto ustavení celá řada ničivých požárů. V prvních dvou letech nebyla činnost sboru výrazná, až teprve rok 1884 přináší zvrat. Zakládající sbor měl celkem 12 členů, jeho prvním velitelem byl Josef Malíř. Stávající sbor má více než 30 členů a starostou je pan Jiří Kubista. Oslavy v naší obci byly zahájeny průvodem a položením pamětního věnce u Hasičské zbrojnice. Dále pokračoval slavnostní průvod na horní louku, kde po úvodním slovu obdrželi zasloužilí členové SDH Kostěnice Řád starosty. Samotnému starostovi SDH Kostěnice byla udělena Medaile za zásluhy. Mládež SDH Kostěnice má výraznou členskou základnu, která během oslav několikrát předvedla, co už umí. S ukázkou hasičské činnosti se na skladbu Elektrický valčík představili ti nejmenší – tj. přípravka, mladší hasiči využili při svém útoku historickou stříkačku Stratílek z roku 1936 a útoky CTIF si po ukázce mládeže SDH mohli vyzkoušet i všichni přítomní hosté. Nabitý program doplňovala ukázka hasičské techniky SDH Hostovice, hasičské tématice se věnoval také stan s výstavkou pohárů ze soutěží, kronik a fotografií. Pro děti byla připravena i soutěž s hasičskou tématikou.

 • 29.10.2022