• Čtvrtek
 • 28.10.2021 06:15
 • Den vzniku samostatného československého státu(1918)
 • Hlavní stránka
Logo

AKCE / NOVINKY ARCHIV

Výlov rybníka a prodej ryb
ve Vysokém Chvojně
Výlov rybníka a prodej ryb<br>ve Vysokém Chvojně
 23.10.2021
Otevírání
nové silnice
Otevírání<br>nové silnice
 31.10.2021

ZPRÁVY

Výsledky parlamentních voleb 2021 Ostatní

Výsledky parlamentních voleb 2021

 • 16:18 09.10.2021

UPRAVENÝ HARMONOGRAM STAVBY SILNICEOstatní

Z technických důvodů došlo k časovým posunům stavby a je vydán nový harmogram stavby silnic. Asfaltování dolního úseku se odsouvá na 42.týden - o přesném termínu zašleme SMS.

 • 18:05 07.10.2021

Harmonogram stavby silniceOstatní

Zde máte k dispozici Harmonogram postupu stavebních prací pro stavbu opravy silnic v obci. Zákazy vjezdu budou platit průběžně dle prováděných prací, ale zejména při pokládání horní vrstvy asfaltu. V úseku Obecní úřad - hřbitov se jedná o 4.-6.10 a v úseku Obecní úřad - Dlážděná ulice se jedná o 13.-15.10.

 • 17:20 23.09.2021

Pravidla pro připojení ke kanalizaciOstatní

Společnost VaK Pardubice vydala požadavky na kanalizační přípojky. Prostudujte je - jejich splnění je nutné pro umožnění připojení ke splaškové kanalizaci. Od 20.září budou kontrolu provedení přípojek provádět výhradně pracovníci společnosti VaK Pardubice - jako budoucího provozovatele kanalizační sítě. Provedení kontroly je nutno dohodnout na čísle 466 920 492.

 • 17:15 20.09.2021

Turnaj smíšených dvojic 2021Sport
Po dlouhé době proběhla oficiální hromadná sportovní akce - tenisový a badmintonový turnaj smíšených párů. Prohlédněte si fotky - odkazem níže v Galeriích.

 • 18:06 30.08.2021

Uzavírka obce pro dopravu-pokračováníOstatní

Na uzávěru obce z důvodu výstavby kanalizace navazuje plynule další uzávěra - z důvodu kompletní opravy silničních komunikací. Zde je k dispozici Rozhodnutí odboru dopravy a mapa uzávěry. Vyjímka samozřejmě opět platí pro vozidla záchranného systému a i pro residenty. V některých fázích stavby ovšem nebude vjezd do určitých částí obce možný. O tomto Vás budeme konkrétně informovat.

 • 17:30 30.08.2021

Uzavírka obce pro dopravuOstatní

Od 1.4. do 31.8. je rozhodnutím odboru dopravy MMP povolena úplná uzavírka obce  pro dopravu. Uzavírka se vztahuje na celou obec mimo úsek od křižovatky u podjezdu směrem na Dašice. Mapa uzavírky a objížděk. Výjimka samozřejmě platí pro vozidla záchranného systému a autobusy. Místní občanům bude vjezd povolen dle konkrétní situace na stavbě kanalizace.

 • 18:15 29.03.2021

Pardubický podnikatelský inkubátorOstatní

Máte možnost zdarma využít službu P-PINK (Pardubický podnikatelský inkubátor). Činnost tohoto spolku je financována Pardubickým krajem a městem Pardubice. Proto i naši občané mají právo se zúčastnit bezplatných akcí P-PINK. Více na webových stránkách www.p-pink.cz

 • 07:44 26.03.2021

Plánování hloubky kanalizačních přípojekOstatní
Chceme Vás požádat o spolupráci při vysazování přípojek pro Vaše nemovitosti z hlavního kanalizačního řádu. Jde o kontrolu výšky, ve které bude Vaše kanalizační přípojka. V sekci úřední Deska/kanalizace naleznete situace a podélné profily. Z těchto podkladů lze vyčíst plánovanou hloubku Vaší přípojky. Oznamte nám prosím, zda Vám hloubka umístění přípojky vyhovuje, nebo si ji přejete upravit (pouze směrem nahoru). Pokud to bude technicky možné, pokusíme se Vám úpravu s realizační firmou dohodnout. Přípojky je možné v některých případech zvedat, ale nikdy ne zahlubovat.
Návod: V situaci nalézt označení stoky – v podélných profilech nalézt svoji přípojku a odečíst její hloubku – porovnat s hloubkou, která Vám vyhovuje.
V případě potřeby s vysvětlením výkresů samozřejmě na úřadě rádi pomůžeme.
Důležité upozornění – je nutné zachovat minimální spád potrubí Vaší přípojky. Ten činí 2% pro potrubí o průměru 150 mm a 1% pro potrubí o průměru 200 mm.

 • 18:32 20.03.2021

Harmonogram stavby kanalizace 2021Ostatní

Máme k dispozici harmonogram výstavby kanalizace. Návod k použití: V situacích si najdete číslo kanalizační stoky, která Vás zajímá. V tabulce harmonogramu pak naleznete předpokládaný termín realizace této části. Berte to samozřejmě s rezervou. Dle průběhu a potřeb stavby se tyto termíny mohou průběžně posouvat a měnit.

Situace: Horní část obce (až k podjezdu), Střed obce (k nádraží), Dolní část obce.

Harmonogram.

 

 • 19:29 13.03.2021

SMS SYSTÉM

POČET REGISTROVANÝCH

 • CELKEM 247
 • TÝDEN 2

POČET ZASLANÝCH SMS

 • CELKEM 520
 • TÝDEN 7

REGISTRACE

GALERIE

Kostěnický půlmaraton 2020
Kostěnický půlmaraton 2020
 05.08.2020
Winter Games 2020 - foto
Winter Games 2020 - foto
 04.04.2020
Tenis smíšený 2021
Tenis smíšený 2021
 30.08.2021
Tábor 2021
Tábor 2021
 13.09.2021

KOSTĚNICKÉ NOVINY 2021/1

Slavnosti sněženek a všeho jarního kvítí  

Velikonoce jsou za dveřmi a s nimi již tolik očekávané jaro. To letošní se v mnohém bude lišit od těch, které si pamatujete ze svého dětství nebo dospívání, a zároveň je to jaro stejné jako loňské. My bychom si však přáli, abyste měli radost třeba právě z nadcházejícího nejkrásnějšího ročního období a společně s námi, i když každý sám, oslavili SLAVNOSTI SNĚŽENEK. Pojďme si společně vykouzlit úsměv na rtech. Kostěnice jsou obcí, kde se rádi společně potkáváme, povídáme si a najdeme vždy spousty podnětů k oslavám nebo dalšímu příjemnému setkání. V současné době se však společně scházet nemůžeme, můžeme ale zkrášlit prostředí, kde je nám dobře, kde se cítíme v bezpečí, můžeme zkrášlit svůj domov. Pojďte se proto podělit s námi o Vaši jarní výzdobu: o Váš vyzdobený truhlík, osázený květináč, či ozdobené okno. Zasaďte si novou květinu do předzahrádky, na skalku, do trávníku; osázejte okenní parapety nebo si ozdobte vstupní dveře, ale hlavně si tím udělejte radost. A my ostatní vyzdobíme také své domy a náves. Kostěnice pak budou barevné a SLAVNOSTI SNĚŽENEK mohou začít. Našim seniorům už se nám snad radost podařilo udělat. Obec Kostěnice jim symbolicky věnovala jarní květinu, doplněnou o semínka a čtení ke kávičce v podobě zahrádkářského časopisu. To nejlepší nakonec! V neděli 4. dubna před Velikonocemi v naší obci zazní melodie. Jaká? Nechte se překvapit. Pod svým oknem možná uslyšíte Vaši oblíbenou písničku. Pro radost.

 • 27.03.2021

KOSTĚNICKÉ NOVINY 2020/3-4

Kanalizační přípojky - hlavní zásady budování  

ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. Stavbu přípojek je možné zadat buď odborné stavební firmě, která bude provádět stavbu veřejné splaškové kanalizace, nebo ji provést svépomocí, ale pod odborným stavebním dozorem, který vydá následně potvrzení o dodržení projektu přípojky.
2. Po položení celého potrubí kanalizační přípojky a před jeho zasypáním je vždy nutno pozvat ke kontrole pracovníka budoucího provozovatele nebo v případě, že má obec pověřeného pracovníka na tyto kontroly, tak tuto osobu pověřenou, která zkontroluje správnost a kvalitu položení potrubí a povolí zasypání. Bez této kontroly nelze přípojku zprovoznit a vydat doklad o napojení.
3. Bude-li stavba přípojky schválena, vyplní pracovník provozu vodovodu a kanalizací, nebo osoba pověřená, protokol (předá nebo zašle jej budoucímu provozovateli kanalizace).
4. Výstavba přípojek bude probíhat současně s výstavbou kanalizace.

NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH TECHNICKÝCH ZÁSAD PRO BUDOVÁNÍ DOMOVNÍCH KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

1. Do domovní kanalizační přípojky smí být odváděny pouze splaškové vody z domácností (z kuchyně, koupelny, WC, apod.). ROZHODNĚ NE DEŠŤOVÉ VODY
2. Každá nemovitost smí mít pouze 1 domovní přípojku.
Více domovních přípojek se povoluje ve výjimečných, předem schválených, případech (např. mimořádně rozlehlý objekt, zvláštní překážky bránící jinému technickému řešení apod.) Odvodnění dvou nebo více nemovitostí jednou přípojkou je možné jen výjimečně se souhlasem provozovatele nebo vlastníka splaškové stokové sítě.
3. Trasu domovní přípojky je nutné volit přímou, co nejkratší a v jednotném sklonu.
Je-li domovní přípojka dlouhá, zalomená nebo v malém sklonu, je nutno zřídit čistící šachty nebo alespoň vložit čistící kus, v některých případech (v blízkosti čerpacích stanic na hlavní síti kanalizace) je vhodné osadit na přípojce zpětnou klapku v šachtě. Přípojka musí být vždy provedena jako vodotěsná.
4. Minimální výška krytí ve všech pásech přidruženého prostoru pozemní komunikace, které neslouží provozu vozidel nebo stání vozidel, a ve volném terénu mimo souvislou zástavbu doporučuje ČSN 73 6005 podle místních podmínek minimální výšku krytí 1,0m. Jde zde o statickou bezpečnost potrubí a o zabezpečení proti zámrzu přípojky.
5. Kanalizační přípojka bude vybudována z hrdlových kanalizačních trub z hladkého PVC (KG) v kruhové tuhosti min. SN 8, průměr potrubí DN 150 nebo 200 mm.
6. Sklon domovní přípojky z potrubí DN 150 mm by měl být dle normy veřejné kanalizace minimálně 2 %. Menší sklon může způsobit ucpání potrubí usazeninami. Obdobné sklony u potrubí vnitřní světlosti DN 200 1,0 % .
7. Do přípojky se NESMÍ vypouštět odpadní vody ze žumpy nebo septiku (i jiné předčištění dle výkladu vodoprávního úřadu) (zákon č. 274/2001 Sb., paragraf 18 odst.4) a jeho novela č. 76/2006 Sb. Stávající zařízení pro předčištění odpadních vod se musí potrubím obejít nebo projít a pak se vyčerpá a zasype se nezávadným materiálem (pískem, štěrkem apod.).

Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. ukládá všem majitelům domů zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod. Dle zákona č. 274/2001 Sb. a jeho novela č. 76/2006 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, paragraf 3 odst. 8 může obec v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

Vlastník kanalizace, nebo dle uzavřené smlouvy provozovatel, má právo dle paragrafu 8 odst. 14 zákona č. 274/2001 Sb. a jeho novele č. 76/2001 Sb. na úplatu (stočné) za odvádění a čištění, případně zneškodňování, odpadních vod.
Není-li množství vypouštěných odpadních vod přímo měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z veřejného vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru odebral. Takto získané množství odpadních vod je podkladem pro vyúčtování stočného. V případech, kdy není osazen vodoměr, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Tento výpočet musí být ověřen provozovatelem kanalizace.

Majitel nemovitosti provádějící zneškodňování odpadních vod vyvážením na pole, zahrady nebo vypouštěním do vodních toků se dopouští přestupku proti zákonu o vodách a hrozí mu vysoké sankce od vodoprávního orgánu nebo inspekce životního prostředí.

Za povolené zneškodňování odpadních vod se dle zákona považuje vypouštění odpadní vody do domovní, nebo obecní kanalizace ukončené odpovídající čistírnou odpadních vod. Nebo může mít vybudovanou nepropustnou a zkolaudovanou jímku na odpadní vodu a tu vyvážet na ČOV.

 • 27.03.2021